Συνεργάτες

Συνεργάτες

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως:

  • την εξειδίκευση και την υψηλή τεχνογνωσία τους,
  • τις δυνατότητες παραγωγής τους,
  • την καταλληλότητα των χώρων,
  • την σύγχρονη υλικοτεχνική και μηχανολογική υποδομή,
  • το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
  • την πείρα και την γνώση ώστε να ελέγχουν κάθε στάδιο της παραγωγής,
  • τις άριστες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης,
  • τις πιστοποιήσεις που κατέχουν ISO 22000, IFS, BRC,
  • την Ελληνικότητα των πρώτων υλών και προμηθευτών τους,
  • οι πρώτες ύλες να είναι GMO Free και να έχουν τις πιστοποιήσεις καταλληλότητάς τους.